Hvem er vi?

Vi er en evangelisk frikirke, som siden 1970 er kommet sammen til gudstjeneste i huset, som vi har valgt at kalde “Ebenezer”. Vi er en lokal del af den globale kristne kirke, som lige siden det første århundrede har forkyndt evangeliet om Jesus Kristus.

Hvad betyder Ebenezer?

Ordet Ebenezer er taget fra Bibelen. Vi læser i første Samuelsbog kap. 7, at Samuel, som var dommer i Israel, stillede en sten op og kaldte den Eben-ha-Ezer, for han sagde: “så langt har Herren hjulpet os”. Dette navn har vi valgt at kalde vores hus.

Hvad tror vi på?

Vi tror på, at Bibelen er direkte inspireret af Gud og derfor ufejlbarlig i grundteksten. Fælles med alle kristne kan vi tilslutte os den apostolske trosbekendelse, som næsten fra kirkens start har tjent som et fælles ståsted for kristne.

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Og vi tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber. Og på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaren til dødsriget, på tredje dag igen opstanden fra de døde, opfaren til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, derfra Han skal komme og dømme levende og døde. Og vi tror på den Helligånd, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv, amen.

Vi tror på, at bibelen lærer, at man ved tro på Jesus Kristus tager imod frelsen, syndernes forladelse og det evige liv. Herefter følger dåben som en vigtig ydre bekendelse på den indre personlige omvendelse.

Vi tror på, at den lokale menighed er ét legeme, hvor det ikke er nogle få, men alle, der har funktion. Det kommer til udtryk i menighedslivet. Menigheden er alene ansvarlig overfor Gud for, at den følger Bibelens lære, og den skal ikke stå til regnskab overfor andre autoriteter. Dette betyder naturligvis ikke, at vi ikke skal overholde myndighedernes regler og love.

Vi tror på, at menigheden skal ledes af et ældsteråd jf. Bibelens principper.

Hvad laver vi?

Vi tror på, at det er vigtigt at samles i fællesskab om Bibelen, nadver, bøn, sang og tilbedelse. Vi ønsker også at være lydige imod Kristi missionsbefaling; at fortælle andre om Bibelens gode budskab.

Medlemskab

Vi har ikke noget registreret medlemskab, ingen medlemslister eller kartoteker. Alle, der bekender en personlig tro på Herren Jesus Kristus som frelser, og som ønsker at være tilknyttet vores frikirke, betragter vi som “medlemmer”. Vi har en simpel telefonliste, som man frivilligt kan skrives på.

Økonomi

Vi opkræver ikke gebyr eller kontingenter, men den enkelte giver frivilligt og anonymt i kollekten søndag formiddag eller via bankoverførsler. De penge, der indsamles frivilligt, bruges til at dække drift og vedligehold af huset Ebenezer, til aktiviteter i frikirken og til støtte af mission og andet kristent arbejde i Grønland og udlandet.

Hvad hvis man bare er nysgerrig?

Du er hjertelig velkommen til vores møder. Føl dig endelig fri til at dukke op – hvad enten du har spørgsmål, eller bare er nysgerrig.