Lektion 3

 

ENGLENE

 

Matthæus 8:28-32 & Markus 1:23-27. De onde ånder vidste hvem Jesus var!!

 

Hvor kommer englene fra og hvor kommer satan fra?

Gud skabte alle ånderne. Bibelen bruger mange forskellige ord for ånderne: Bl.a. ånder, engle, keruber, serafer, himmelens hær, magter, myndigheder, stjerner og morgenstjerne.

 

1. Alle ånderne blev skabt i begyndelsen af Gud. (De formere sig altså ikke. Markus 12:25)

Før begyndelsen var der ingen engle. De er skabte væsener. Det var Gud som gav dem liv. Kolossenserne 1:16 & Johannes 1:3 & Nehemias 9:6.

 

Gud er større end ånderne. Gud levede før dem i den forgangne evighed. Gud skabte dem og gav dem liv. Han gav dem ikke materielle legemer. Ånderne har ikke kød og blod lige som vi har. Lukas 24:37-39. Bibelen fortæller at englene, selv om de ikke har materielle legemer, af og til viser sig til mennesker i menneskeskikkelse. De kan bevæge sig hurtigt pga. at de ikke har et legeme.

 

2. Ånderne er ikke alle steder nærværende som Gud er. Ånderne kan kun være på et sted ad gangen.

 

3. Ånderne blev skabt for at tjene Gud. 1. Mosebog 19, Lukas 2:9-14, Hebræerne 1:13-14

 

4. Gud skabte alle englene gode. De var skabt perfekte, ingen af dem var onde. Gud er hellig, alt han tænker, siger og gør er perfekt. 1. Mosebog 1:31 & Ezekiel 28:12,

Ezekiel 1:5-24. Engel betyder budbringer eller tjener. Siden Gud skabte dem tilhører de Gud. De var skabt til at gøre det Gud bestemte.

 

5. Englene blev skabt med stor visdom og styrke. Salme 103:19-24

Engle er stærkere end menneskene, Bibelen siger at han har givet dem evner til at gøre mægtige ting, men de er ikke almægtige som Gud er. Englene er også meget intelligente, men de er ikke alvidende som Gud er. Gud er visere og stærkere end alle ånderne.

 

6. Ånderne er utællelige.

Gud har skabt så mange ånder at det er umuligt at tælle dem. Johannes Åbenbaringen 5:11

Gud er almægtig derfor kunne han klare at skabe englene.

 

7. Ånderne levede i Himmelen sammen med Gud.

Alle ånderne levede i begyndelsen sammen med Gud i Himmelen. Himmelen er Guds specielle bolig. Gud er alle steder samtidig, men hans specielle hjem er i Himmelen. Salme 11:4.

Bibelen snakker om tre forskellige himle (stjernehimlen, universet og hans bolig)

 

8. Lucifer havde en betroet plads i Himmelen.

Englene blev skabt forskellige, nogle var finere, mere intelligente og visere end andre. Den flotteste engel var Lucifer. Hans navn betyder morgenstjerne. Lucifer havde en betroet plads i Himmelen. Han var en af de ledende engle i Himmelen. Han var skabt perfekt. Ezekiel 28:15

 

 

9. Lucifer gjorde oprør mod Gud.

Siden Lucifer var skabt af Gud og havde fået den højeste position i Himmelen over alle de andre engle, skulle han have elsket og været lydig mod Gud og tjent ham.

 

Men efter en tid blev Lucifer stolt af sin skønhed, intelligens og position. Esajas 14:13-14

Lucifer ville blive som Gud, og tage Guds plads. Han gjorde oprør mod Gud. Jeg vil stige op. Jeg vil rejse min trone. Jeg vil tage sæde. Jeg vil gøre mig lig Den Højeste.

 

Lucifer var den første til at gøre ondt (synde). Ondt er alt som er imod Gud og imod det som Gud vil.

Gud havde givet englene en fri vilje, de kunne vælge om de ville tjene Gud eller ej. Lucifer valgte at gøre oprør mod Gud. Gud kunne have skabt englene som robotter, så de måtte gøre som han ville. Det gjorde han ikke. De kunne slev vælge om de ville følge ham eller ej.

 

10. Mange af Guds engle fulgte Lucifer i oprøret mod Gud.

Lukas 8:30 & Efeserne 6:12 & 2. Peter 2:4 & Johannes Åbenbaringen 12:4+7-9

 

11. Gud vidste hele tiden hvad Lucifer og de andre engle planlagde. Hebræerne 4:13

Gud er alt viden og han er alle steder samtidig. Han har kontrollen over alt.

Gud bliver ikke overrasket over det der sker. Gud ved alt før det sker.

 

12. Gud tog pladsen fra Lucifer og dem som gik med ham, som de havde i Himmelen.

Gud er hellig og retfærdig han forlanger død som betaling for synd. Død betyder adskillelse, adskillelse fra Gud. Det er jeres synder som skiller jer fra jeres Gud.

 

Esajas 14:12-15 & Ezekiel 28:14-17 & Matthæus 25:41 & 2. Peter 2:4 & Judas 6.

 

Gud er den ene sande Gud, ingen kan tage hans plads!!! Enhver som ikke tænker og handler efter Guds vilje er ikke accepteret af ham. Lucifer blev kastet ud af himmelen sammen med alle dem som fulgte ham. De kunne ikke længere være i Himmelen. Lucifer fik nu navnet satan og djævel. De som fulgte satan blev kaldt demoner. De kunne ikke længere være Guds tjenere. Job 1:6-7 & 2:1-2.  Nu fare satan og de onde ånder frem og tilbage over jorden.

 

13. Gud forberedte ildsøen til satan og hans demoner.

Gud er hellig og retfærdig, han forlanger død som betaling for synd.

En dag i fremtiden vil Gud sende Lucifer og hans demoner i Ildsøen til evig straf.   

Matthæus 25:41 & Johannes Åbenbaringen 20:10. (Satan er ikke herre i helvede, det er Gud!!) Satan kæmper mod Gud og hans vilje. Han hader Gud og han hader menneskene. Han er en løgner og en bedrager. Satan betyder løgner, fjende, bedrager, modstander eller anklager. Satan og hans demoner kæmper mod Gud dag og nat.

 

Gud var den eneste som var til stede før begyndelsen, derfor er det ham vi må spørge, hvis vi vil vide noget om hvad der skete den gang.

 

´

Lektion 3

 

Spørgsmål:

1. Hvem var den eneste som var til stede i begyndelsen?

2. Hvor kommer alle ånder fra?

3. Skabte Gud ånderne med legeme af kød og ben?

4. Skabte Gud ånderne gode, eller skabte han nogle onde og nogle gode?

5. Hvorfor skabte Gud ånderne?

6. Hvor mange ånder findes der?

7. Hvor boede de alle sammen, i begyndelsen, da Gud skabte dem?

8. Hvem var den flotteste og mest intelligente af englene som Gud skabte?

9. Hvilken position fik Lucifer?

10. Hvad var det Lucifer gjorde?

11. Hvem fulgte ellers med i oprøret mod Gud?

12. Vidste Gud hvad Lucifer og de som fulgte ham planlagde?

13. Hvad gjorde Gud så med dem?

14. Er der noget som Gud ikke ser, hører eller ved?

15. Hvilket sted har Gud forberedt som straf for Lucifer og hans engle?

16. Hvad er Lucifers navn nu, og hvad betyder det?

17. Hvem er det satan kæmper imod?

18. Repeter lektionen og læs alle henvisningerne.