Lektion 2

 

 

Spørgsmål:

 

  1. Var der et tidspunkt hvor Gud ikke eksisterede?

 

  1.  Hvad har Gud brug for, for at eksistere?

 

  1. Har Gud et legeme?

 

  1. Er der et afsidesliggende sted på jorden, eller i universet hvor Gud ikke er?

 

  1. Hvad menes der med at Gud er almægtig?

 

  1. Har Gud brug for undervisning?

 

  1. Hvad betyder det at Gud er en treenighed?

 

  1. Repeter lektionen og læs alle henvisningerne.

 

 

 

 

GUD

 

 

GUD har ingen begyndelse og vil heller ikke have nogen ende.

 

GUD er en treenighed af tre personer.

 

GUD har ikke brug for noget for at leve.

 

GUD ved alt.

 

GUD er ånd og han har ingen materiel krop

 

GUD er alle steder til alle tider.

 

GUD er større end alle og vigtigere end alle: Han er den højeste autoritet.

 

GUD var til før begyndelsen af alle ting.

 

 

MENNESKET

 

 

Mennesket bliver født og dør.

 

Mennesket er kun én person.

 

Mennesket har brug for mad, vand, luft, søvn, lys, værn, osv.

 

Mennesket må have oplæring.

 

Mennesket har en materiel krop.

 

Mennesket kan kun være et sted ad gangen.

 

Mennesket er skabt til at være under Guds autoritet og lytte til det Gud siger.

 

Mennesket fandtes ikke i begyndelsen.

 

 

 

 

 

 

Lektion 2

   Har altid eksisteret    Har en begyndelse
      *Universet
      *Jorden
      *Månen
   KUN GUD     *Stjernerne
      *Englene
      *Djævelen
      *Planterne
      *Dyrene
      *Menneskene
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektion 2

GUD ALENE.

 

Før begyndelsen var Gud alene. Han er evig, Han har altid eksisteret.

Der er kun én Gud. I 1. Mosebog 1:1 er ordet for Gud på hebraisk Elohim. Elohims endelse siger at det er et flertals ord med entals betydning. Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Helligånden var til før begyndelsen. Før skabelsen.

1. Mosebog 1:1

1. Mosebog 1:26

1. Mosebog 3:22

Matthæus 28:17-19

2. Korinterbrev 13:13

Det er umuligt for os at forstå treenigheden. Gud er Gud og vi er mennesker. Vi kan ikke forstå Gud fuldt ud, hvis vi kunne det, ville han ikke have været Gud. Gud er meget større og mægtigere end vi kan forstå.

 

BIBELEN HANDLER OM HVAD GUD HAR GJORT, HVAD HAN GØR NU OG HVAD HAN KOMMER TIL AT GØRE.

 

PGA. AT GUD VAR ALENE FØR ALLE TING BLEV SKABT, ER GUD FULD- STÆNDIG UAFHÆNGIG AF DET SKABTE. HAN KLARER SIG FINT UDEN OS.

 

Gud ”JEG ER” er almægtig og suveræn. Han står over alt og alle. 2. Mosebog 3:14

Fordi Gud eksisterede før alt det skabte, ved vi at han ikke har brug for det han har skabt. Gud var alene før jorden, solen, månen, planeterne, stjernerne, galakserne osv. blev skabt.

Han har ikke brug for jorden eller noget af det som er på den.

Han har ikke brug for mad.

Han har ikke brug for vand til at drikke.

Han har ikke brug for solen.

Gud kan se perfekt uden lys.

Han har ikke brug for at sove. Han har ikke brug for dag og nat.

Gud har ikke brug for nogen form for energi.

Han bliver aldrig træt, tørstig eller sulten.

GUD HAR IKKE BRUG FOR NOGEN TING.

Gud har ikke brug for at nogen underviser ham. Han ved alt. Han har kundskab om alle ting helt til bunds. Han kender alle ting.

 

Esajas 40:28

Salme 147:4-5

Romerbrevet 11:33-36

 

Hvad med os?

Kunne vi blive født ind i verden uden forældre?

Kunne vi have overlevet som babyer uden at nogen passede os?

Kunne vi have lært noget uden at vi havde nogen til at undervise os?

Hvor længe kan vi leve uden mad og vand?

Hvor længe kan vi leve uden oxygen?

Hvor mange dage kan vi leve uden søvn?

 

Vi er fuldstændig afhængige på disse områder. Intet af dette er Gud afhængig af. Gud er helt forskellig fra os!!

Gud er ånd. Johannes evg. 4:24

 

Gud har ikke kød og ben som menneskene, dyrene og fuglene har. Siden Gud ikke har en materiel krop har han heller ikke kropslige behov. Lukas 24:39

 

Vi er meget begrænsede i vores forståelse. Vi er også begrænsede pga. vores kropslige behov.

MEN GUD HAR INGEN AF DISSE BEGRÆNSNINGER.

 

GUD ER ALLE STEDER SAMTIDIG.

Gud er alle steder altid. Gud er den højeste autoritet. Han er den vigtigste person i universet. Vi kan ikke se Gud, og vi kan ikke vide hvor han er uden at han fortæller os det. Ved at læse i Bibelen vil vi opdage at Gud er alle steder til alle tider.

Gud står over alle

Gud er større end alle.

Gud fylder universet.

 

Jeremias 23:23-24

Salme 139:7-12

Ordsprogenes bog 15:3

Gud og kun Gud er i stand til at være alle steder samtidig. Er det muligt at gemme sig for Gud?

 

KUN GUD EKSISTEREDE FØR TINGENE. KUN HAN ER STØRRE END ALLE. GUD ER SUVEREN.

 

Det er umuligt for os at forstå Gud fuldstændig.

Romerne 11:33-36

Vi kan ikke begribe en som ikke har en begyndelse og som ikke har nogen ende.

Vi kan ikke begribe en som er tre i én.

Vi kan ikke forstå en som ikke har brug for noget.

Vi kan ikke begribe en som ved alle ting.

Vi kan ikke begribe en som er ånd.

Vi kan ikke vide hvordan det er at være alle steder på en gang.

Gud er på alle måder højt over os.

Suveræn betyder en som styrer, har al magt, chef, den som er mest effektiv.

I Bibelen bliver Gud kaldt DEN HØJESTE.

 

Salme 92:2 & 90:2

Jeremias 10:6

Salme 83:19

Esajas 45:5-6+12

 

KUN GUD KAN FORTÆLLE OS OM BEGYNDELSEN.

Kun Gud var der i begyndelsen. Han som ikke har en begyndelse er den eneste som kan fortælle os om alt som blev skabt og om hvordan det blev skabt. I Bibelen har han fortalt os om begyndelsen.

 

Job 38:4-12 & Salme 50:1-3 & Salem 90:2 & Esajas 43:10-13 & Esajas 46:8-10 & Esajas 55:8-9 &

Kolossenserne 1:16-17 & Hebræerne 1:10-12 & Johannes Åbenbaringen 1:8.

 

 

HVEM ER GUD?

 

Job 38:4-38     Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det! Hvem …

Salme 90:2      Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er du Gud.

Esajas 43:10   …indse, at det er mig. Før mig blev der ikke dannet nogen gud, efter mig vil der ingen …

Esajas 46:9-11 … For jeg er Gud, der er ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg. Fra begyndelsen..

Esajas 55:8-9 For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje siger Herren; for så …

Kol. 1:16          I ham blev alting skabt i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og …

Heb 1:10          Endvidere: Du, Herre, grundlagde i begyndelsen jorden, himlen er dine hænders værk.

Åb 1:8               Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den…

Joh 1:1-3          I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Alt blev til i …

Salme 147:5   Vor Herre er stor, mægtig i styrke, hans indsigt er uden mål.

Salme 147:4   Han bestemmer stjernernes tal og kalder dem alle ved navn.

Joh 4:24           Gud er ånd,

Lukas 24:39    …en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har.

Jer 23:23-24   Er jeg kun Gud her på stedet? Siger Herren, er jeg ikke også Gud langt borte? Hvem …

Rom 11:33-36 O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme …

Sal 139:7-13   Hvor skulle jeg søge hen fra dig ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? …

Ord 15:3          Herrens øjne er alle vegne, de overvåger onde og gode.

Esajas 45:5     Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, …

Salme 83:19   til de forstår, at du alene – Jahve er dit navn – er den Højeste over hele jorden.

2. Mos 34:29-35 … det strålede fra hans ansigt, fordi Herren havde talt med ham; …

 

GUD SKABTE VED SIT ORD. ORDET ER JESUS.

 

Job 38 -41       Vi må have materiale for at lave noget…

Es 40:26-28    Løft jeres øjne mod himlen, og se! Hvem skabte den? Han, som fører dens hær …

Es 45:7-9         Jeg danner lys og skaber mørke, frembringer fred og skaber ulykke, jeg, Herren, …

Es 48:12-13    Hør mig, Jakob, Israel, som jeg har kaldet! Jeg er den samme; jeg er den første, og jeg er…

Jer 10:12          I sin kraft skabte han jorden, i sin visdom grundlagde han verden, i sin indsigt spændte …

Heb 11:3          I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det, vi ser, ikke er blevet til af noget …

Heb 4:13          Ingen skabning kan være usynlig for ham, alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og …

Jer 32:17          Ak, Gud Herre, du har skabt himlen og jorden i din store styrke og med din løftede arm…

Jak 1:17-18     Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der …

Esajas 45:18   …men dannede den til beboelse….

Esajas 43:7     …dem jeg har skabt til min ære,…

Ord 3:19-20    Herren grundlagde jorden med visdom og grundfæstede himlen med indsigt; ved hans …

Sal 104:24       Hvor er dine værker mange, Herre! Du har skabt dem alle med visdom, jorden er fuld af…

 

GUD ER ABOSLUT HELLIG, HAN KAN IKKE HAVE NOGET ONST I SIT NÆRVÆR.

 

Salme 18:31   Guds vej er fuldkommen, Herrens ord er lutrer, han er skjold for alle der søger tilflugt …

Esajas 6:3        De råbte til hinanden: ”Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre, hele jorden er fuld af …

Åb 4:8               … de siger uden ophør dag og nat: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, …

Sal 119:89       I evighed, Herre, står dit ord fast i himlen.

Salme 19          Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk; dag…

Salme 99          Herren er konge! Folkene skælver. Han troner på keruberne, jorden ryster. Herren er …

Apg 17:28        For i ham lever vi, ånder vi og er vi,

Sal 24:1-3        Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhøre Herren, for han …

Ez 1:22-28       Over de levende væseners hoveder var der noget, der lignede en hvælving, ligesom …

Åb 1:12-18      De er skam pletter på jeres kærlighedsmåltider, hvor de uden undseelse deltager i …

2. Mos 33:17-23 og 34;28-35 (2. kor 3:18)

Esajas 6:1-8    I kong Uzzijas dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb …

Esajas 45:22   Vend dig til mig, og bliv frelst, hele du vide jord. For jeg er Gud, der er ingen anden.

Esajas 44:6     Dette siger Herren, Israels konge, han som løskøber det, Hærskarers Herre: Jeg ..

2. Mos 3:14     JEG ER

Jer 9:23            Nej, den, der er stolt, skal være stolt af dette, at han har indsigt og kender mig. For …

Jer 10:6            Der er ingen som du, Herre, stor er du, stort er dit navn i styrke.

Salme 83:19   til de forstår, at du alene – Jahve er dit navn – er den Højeste over hele jorden.

1. Mos 1:1       I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

Heb 1:1            Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene …

Gud kommunikerer med mennesker

Salme 11:4      Herren er i sit hellige tempel, Herrens trone er i himlen.

Heb 13:8          Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.