Lektion 1

 

 

Guds Ord

Bibelen = Guds Ord = Ordet = Jesus

 

Guds Ord er rent, lutret, sandt, fast, evig, godt, forjættende, herlig, helbredende, oplysende og giver indsigt, uforgængelig, ufejlbart, levende, kraftig, skarpt, gennemtrængende, det er som en ild, og som en hammer, det er indblæst af Gud, det er til fryd og hjertets glæde, det giver lykke.

 

Ved vi egentligt hvilken værdi vi har til rådighed i vores Bibel? Er vi klar over hvilken værdi den repræsenterer? Denne bog er absolut det mest værdifulde du har. Uanset hvad du måtte have af jordiske skatte, så kan de aldrig måle sig med værdien af denne bog. Ja selv de rigeste mænd og kvinder i verden, har ikke værdier som kan begynde at måle sig med værdierne i Guds Ord.

 

Gud gav den til os for at vi skal leve ved den. Når vi giver akt på Guds Ord så bliver vi vise. Bibelen er som en kilde, et springvand, en evig sprudlende kilde af: opmuntring, sandhed, visdom, hjælp, kærlighed, fred, glæde, tilfredshed. Dette kan man ikke finde andre steder. Der er ingenting i hele verden som kan sammenlignes med Bibelen. Bibelen er en guldgruppe.

 

Guds Ord er evig. Der er kun to ting man får med sig fra denne jord, det er det Guds Ord som er blevet aktivt i vores liv. At gøre Guds vilje er den største lovsang vi kan give Herren. Det er godt for os i dette liv og vi får løn i evigheden.

 

Det andet vi får med os er menneskesjæle. Dersom vi ønsker at blive rige virkelig rige, så er det disse to ting vi burde bruge meget tid på.

 1. At grunde på Guds Ord og gøre efter dem. (Lukas 6:46-49)
 2. At formidle Ordet til mennesker. (Matthæus 6:19-21)

 

2. Peter 1:20-21

5. Mosebog 32:45-47

Josua 1:7-9

2. Tim 3:16-17

Salme 1:1-3

Salme 19:8-15

Salme 119 hvert vers handler om Guds Ord

Salme 119:36,72,73,89,105,111,114,127,130,160,162,165

Hebræerne 4:12

Jacob 1:1-18

Apg 17:11-12

 

Salme 119:162 Jeg fryder mig over dit ord som en, der får et vældigt bytte.

Der er ingenting i hele verden som kan gøre det samme for os som Guds Ord!! Ordsprogene 10:22

 

GUDS ORD

 

Og da Moses var færdig med at fremsige disse ord for hele Israel, sagde han til dem:

” I skal lægge jer alle de ord på sinde, som jeg i dag indskærper jer, I skal befale jeres sønner omhyggeligt at følge alle ordene i denne lov. Det er ikke nogen ligegyldig sag for jer, det gælder jeres liv; det er i kraft af det, I skal få et langt liv på den jord, I skal tage i besiddelse, når I nu går over Jordan.”

                      5. Mosebog 32:45-47

 

Guds Ord er:

 

Rent:            Salme 12:7  

Lutret:         Salme 18:31

Fast, evigt:  Salme 119:89, Esajas 40:8

Godt, forjættende

Herligt:        Salme 138:2

Helbredende: Salme 107:20

Oplysende, giver indsigt: Salme 119:130

Uforgængeligt: Matthæus 24:35

Ufejlbart:

Ubundet: 2. Timotheus 2:9

Levende, kraftigt, skarpt og gennemtrængende: Hebræerne 4:12

Som en ild og en hammer: Jeremias 23:29

Indblæst af Gud: 2. Timotheus 3:16

Til fryd og til hjertets glæde: Jeremias 15:16

Giver lykke: Ordsprogenes bog 16:20

 

Ethvert skrift er indblæst af Gud og  nyttig til undervisning, til  bevis, til  vejlednin og til opdragelse i retfærdighed, så at  det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.

2. Timothæus 3:16

 

 

                                                                 BIBELEN = GUDS ORD = ORDET = JESUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ENESTÅENDE BOG

 

Der findes ingen tvivl – Bibelen er en enestående bog. Faktisk er den en samling af i alt 66 bøger. En forfatter som skrev om Bibelens enestående stilling udtrykte sig således:

Her har vi en bog:

 1. Skrevet over et tidsrum på 1500 år
 2. Skrevet af over 40 generationer.
 3. Skrevet af over 40 forfattere fra alle dele af samfundet – nogle var konger, andre var jordbrugere, filosoffer, fiskere, digtere, politikere, videnskabsmænd osv.

                      Moses, politisk leder, uddannet ved Egyptens universitet

                      Peter, fisker

                      Amos, hyrde

                      Josua, militærgeneral

                      Nehemias, mundskænk

                      Daniel, statsminister

                      Lukas, læge

                      Salomo, konge

                      Paulus, rabbi

 1. Skrevet på forskellige steder

Moses, i ørkenmarken

Jeremias, i et fangehul

Daniel, på en højderyg og i et slot

Paulus, i fængsel

Lukas, på rejse

Johannes, på øen Patmos

Andre i nødsituationer, som midt i et slag

 1. Skrevet til forskellige tider:

David i krigstid

Salomo i fredstid

 1. Skrevet i forskellige sindsstemninger.

Nogen strømmede over af glæde

Andre var overvældet af dyb sorg og fortvivlelse

 1. Skrevet på tre kontinenter.

Asien, Afrika og Europa

 1. Skrevet på tre sprog

Hebraisk…, aramæisk…, og græsk…

 1. Endelig, den tager for sig hundredvis af temaer: Alligevel taler de bibelske forfattere i harmoni og sammenhæng fra 1. Mosebog til Johannes Åbenbaringen . Det er én historie, som stadig lader os få nye ting at se. (Josh McDowell, samlet af Bill Wilson, A  READY DEFENSE,           Thomas Nelson Publisher, 1993 s. 27,28. Brukt med tilladelse af Thomas Nelson. Inc.) 

  Det er denne ene historie, som uafbrudt udfolder sig, vi skal tage for os. Vi skal gøre det på en let forståelig måde, uden teologiske fagudtryk. Det mest enestående med Bibelen, er at den er Guds egne ord.

  Indblæst af Gud:  Den bliver ofte kaldt Skriften, Bibelen

   

   

   

  Lektion 1

   

   

  Spørgsmål:

   

 1. Hvem er Bibelens forfatter? 
 2. Hvem valgte Gud til at nedskrive sit Ord og hvad blev de kaldt? 
 3. Levede disse mænd på samme tid? 
 4. Hvor lang tid tog det at skrive Bibelen? 
 5. Hvor mange mænd brugte Gud til at nedskrive sit Ord? 
 6. Hvilken nationalitet havde de? 
 7. På hvilket sprog er Bibelen skrevet? 
 8. Hvorfor skal vi studere Bibelen? 
 9. Studer lektion 1. Læs alle henvisningerne.