Oplæg fra november 2013

3 Items

Guds budskab.

by kirken

Hjemmesiden til guds budskab er www.gudsbudskab.com www.guutipoqariartuutaa.com

Fast fundament!

by kirken

Fast fundament er en kronologisk gennemgang af Bibelen fra verdens skabelse til Jesus. Det er ikke alle kapitler, vers og detaljer der gennemgås. Det er en rød tråd gennem Bibelen, hvor du får det grundlæggende om Gud at lære. Du får et overblik over historien, meningen med livet, hvorfor vi mennesker er som vi er, […]

Fast fundament lektion 1

by kirken

Lektion 1     Guds Ord Bibelen = Guds Ord = Ordet = Jesus   Guds Ord er rent, lutret, sandt, fast, evig, godt, forjættende, herlig, helbredende, oplysende og giver indsigt, uforgængelig, ufejlbart, levende, kraftig, skarpt, gennemtrængende, det er som en ild, og som en hammer, det er indblæst af Gud, det er til fryd […]